El Poble-sec ha canviat, i els empresaris d'aquest barri hem de ser els primers a entendre i assimilar aquest canvi. Segur que com tots els canvis tenen coses bones i unes altres no tant, però en principi la nostra vocació es basa en proposar solucions, donar idees i no conformar-nos amb les excuses.

Volem que aquesta associació sigui el vincle d'unió de totes les empreses del Poble-sec i des d'ella traslladar amb treball i accions la il·lusió que mai no hem de perdre.

Aglutinar esforços dels qui ja hi érem i dels nouvinguts per afavorir els clients que en molts casos són veïns. Aconseguir que la veu del socis arribi a les instàncies oficials de forma clara i constant.

En definitiva que arribem a ser conscients que realment som protagonistes del Poble-sec.